Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.01.2015- 30.01.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:01- 12:01
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kalkınma Ajansı Projemiz Kabul Edildi !!!

 

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından, “Doğrudan Faaliyet Desteği” kapsamında desteklenen “Seyhan İlçesindeki Su Depolarının Mevcut Durum Analizi ve Farkındalık Çalışması” konulu projemiz Rektörümüz Prof. Dr. Adem Ersoy ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun imzalarıyla hayata geçti. Projemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN ve Ar. Gör. Seda CEYLAN tarafından yürütülecektir
Projenin öncelikli amacı, Seyhan`da apartmanlardaki içme ve kullanma suyu depoları üzerine fizibilite çalışmalarının yapılarak mevcut durumun ortaya konulması ve değişik tipteki su depolarından (krom, galvaniz, beton ve fayans) eşit sayıda alınan su numunelerinin analizlerinin yapılarak, depolardaki bakteriyolojik yük tespitinin sonucunda mevcut depolardan hangisinin daha çok insani amaçlı kullanılabilir ve içilebilir bir su deposu olduğu tespitine gidilmesi ve bu tespit sayesinde daha sağlıklı su depolarının üretimine katkıda bulunmaktır. Ayrıca proje ile halkın sağlıklı bir içme ve kullanma suyuna ulaşması için konu ile ilgili olarak Müteahhitler Birliği'nin, depo üreticisi firmaların, akademisyenlerin ve yerel yönetimlerin bir araya gelerek ortak çalışmalar sürdürebilmesi de amaçlanmaktadır.

http://www.cka.org.tr/HaberDetay.aspx?HaberID=322