Başlangıç ve Bitiş Tarihi
12.12.2017- 19.12.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:12- 12:12
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Staj Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
4 Aralık 2017'de Biyomühendislik Bölümü öğrencilerine zorunlu stajlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olacak bilgileri içeren sunum yapıldı ve öğrencilerin soruları cevaplandı.