Başlangıç ve Bitiş Tarihi
04.01.2019- 04.01.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:01- 12:01
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
ATÜ Biyomühendislikte Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Zirvesi

Adana Sanayi Odası Genel sekreteri Bora Kocaman, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT’in düzenlediği “Biyomühendislik Bölümü Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) Bilgilendirme Toplantısı” kapsamında, 14.12.2018 tarihinde Biyomühendislik Bölümü öğrencileri ve bölüm öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sarıçam Kampüsünde, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bölüm başkanı Doç. Dr. Gözde Baydemir Peşint, konuşmasında Biyomühendislik Bölümünün Sanayideki yerinden ve Uygulamalı Mühendislik Eğitiminin üniversite-sanayi işbirliği açısından öneminden bahsederken; Bora KOCAMAN ise konuşması ile, öğrencileri UME kapsamında sanayide geçirecekleri süre boyunca dikkat etmeleri gereken noktalar, karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu eğitim çerçevesinde edinecekleri tecrübeler konusunda detaylı olarak bilgilendirdi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adananın 2. devlet üniversitesi olma özelliği ile öğrencilere Adana sanayisinin bir parçası olmalarının öneminden, sanayide destek olunacak pek çok işin, projenin kendilerini beklediğinden bahsederek öğrencilerin Adana Sanayisi hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmalarına önemli katkılar sağladı.

Bora Kocaman ve Gözde Baydemir Peşint konuşmalarında Biyomühendislik, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ve Adana Sanayisi hakkında şu açıklamalara yer verdiler;

‘Uygulamalı Mühendislik Eğitimi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bölümlerince müfredatta yer alan, YÖK tarafından şartları belirlenen, öğrencilerin bir tam dönem sanayide staj yaparak, derslerde öğrendikleri bilgileri mezun olmadan önce sanayide uygulayarak pekiştirmelerini sağlayan bir modeldir. Biyomühendislik Bölümü ilk mezunlarını 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde verecektir ve bahar dönemi için Adana ve Mersin illeri içerisinde “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi” kapsamında 10 firma ile protokol imzalanmıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendisleri, eğitim programı kapsamında aldıkları derslerle sanayide, hem mühendislik alanında hem de araştırma geliştirme alanında pek çok boşluğu oldukça verimli bir şekilde doldurabilecek yeteneklerle donatılmaktadırlar. Biyomühendislik eğitiminin mühendislik alanında Isı ve Kütle Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Biyoproses, Biyoreaktörler, Ayırma ve Saflaştırma, Proses Dizayn ve Proses Kontrol dersleri öne çıkan mühendislik dersleridir. Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Hücre Kültürü, Enstrümantal Analiz, Mikrobiyoloji ve bu derslerin laboratuvarları ise öğrencilerin sanayide araştırma ve geliştirme alanında katkı sağlamalarına yardımcı olacak diğer ders grubunu oluşturmaktadır.’’

Öğrencilere meslek yaşantılarında sahip oldukları ingilizce bilgisinin önemi ise: ‘İngilizcenin sanayide üretim, kalite kontrol basamaklarında araştırma geliştirme çalışmalarındaki yeri son derece önemlidir. Hem iyi derece İngilizce bilen hem de alanında yetkin mühendis bulmak bazen zor olabilmektedir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümünde, eğitim-öğretim dilinin İngilizce olması ile sanayide İngilizce dilini iyi bilen ve bu dili kullanabilen mühendis açığını karşılayabilecek mühendisler yetiştirilmektedir’ şeklinde ifade edilmiştir.

Bu toplantı ile Biyomühendislik alanında yetiştirilen mühendislerin Adana Sanayisine kazandırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmesi adına bu tür toplantıların devam etmesinin Adana’ya büyük katkılar sağlayacağı da vurgulanmıştır. Toplantı sonunda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü adına bölüm başkanı Doç. Dr. Gözde Baydemir Peşint tarafından, sayın Bora Kocaman’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi verilmiştir.