Doç. Dr.GÖZDE BAYDEMİR PEŞİNT
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2193
gpesint @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.BENAY TUNÇSOY
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
btuncsoy @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.CENGİZ AKKALE
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2126
cakkale @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.DİLEK GÖKTÜRK
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2035
dgokturk @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ESRA GÖV
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2195
egov @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.HATİCE İMGE OKTAY BAŞEĞMEZ
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
2194
ibasegmez @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MERVE ÇAPKIN YURTSEVER
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
2159
mcyurtsever @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ÖZGÜR CEM ERKİN
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2071
ocemerkin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ROZELİN AYDIN
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2038
raydin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.SİBEL ÖZDAŞ
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2157
sozdas @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.YELİZ GÜRDAL DURĞUN
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
ygurdal @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ZEYNEP İYİGÜNDOĞDU
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2158
ziyigundogdu @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.ZEYNEP ERGÜN
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2172
zergun @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. MERYEM DAMLA ÖZDEMİR
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
mdozdemir @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. OKAN ZENGER
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
ozenger @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr.SEDA CEYLAN
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
2088
sceylan @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. YAĞMUR IŞIK
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2136
yatakav @ adanabtu.edu.tr

      
Doktor Öğretim Üyesi BENAY TUNÇSOY
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
btuncsoy @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.CENGİZ AKKALE
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2126
cakkale @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi DİLEK GÖKTÜRK
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2035
dgokturk @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ESRA GÖV
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2195
egov @ adanabtu.edu.tr
Doç. GÖZDE BAYDEMİR PEŞİNT
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2193
gpesint @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.HATİCE İMGE OKTAY BAŞEĞMEZ
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
2194
ibasegmez @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi MERVE ÇAPKIN YURTSEVER
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
2159
mcyurtsever @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. MERYEM DAMLA ÖZDEMİR
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
mdozdemir @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. OKAN ZENGER
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
ozenger @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ÖZGÜR CEM ERKİN
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2071
ocemerkin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi ROZELİN AYDIN
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2038
raydin @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr.SEDA CEYLAN
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
2088
sceylan @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi SİBEL ÖZDAŞ
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
2157
sozdas @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. YAĞMUR IŞIK
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2136
yatakav @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi YELİZ GÜRDAL DURĞUN
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
ygurdal @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.ZEYNEP ERGÜN
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2172
zergun @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi ZEYNEP İYİGÜNDOĞDU
BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
2158
ziyigundogdu @ adanabtu.edu.tr

BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ
Öğr. Gör. Dr.ZEYNEP ERGÜN
2172
zergun @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. YAĞMUR IŞIK
2136
yatakav @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.CENGİZ AKKALE
2126
cakkale @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ROZELİN AYDIN
2038
raydin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ZEYNEP İYİGÜNDOĞDU
2158
ziyigundogdu @ adanabtu.edu.tr
GENETİK VE MOLEKÜLER MÜHENDİSLİĞİ
Doç. Dr.GÖZDE BAYDEMİR PEŞİNT
2193
gpesint @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. OKAN ZENGER
ozenger @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.DİLEK GÖKTÜRK
2035
dgokturk @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ESRA GÖV
2195
egov @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ÖZGÜR CEM ERKİN
2071
ocemerkin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.SİBEL ÖZDAŞ
2157
sozdas @ adanabtu.edu.tr
HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Arş. Gör. MERYEM DAMLA ÖZDEMİR
mdozdemir @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr.SEDA CEYLAN
2088
sceylan @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.BENAY TUNÇSOY
btuncsoy @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.HATİCE İMGE OKTAY BAŞEĞMEZ
2194
ibasegmez @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MERVE ÇAPKIN YURTSEVER
2159
mcyurtsever @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.YELİZ GÜRDAL DURĞUN
ygurdal @ adanabtu.edu.tr