Biyomühendislik; tıp ve temel bilimlerin ilkelerini malzeme ve mühendislik bilimi ile birleştirerek biyolojik ve medikal sistemlerin anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün yanı sıra hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olan malzemelerin üretilmesini ve fizyolojik fonksiyonların görüntülenmesine olanak sağlayan ürünlerin dizayn edilmesini hedefleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır.

Amacımız; biyolojik sistemlerin ve biyolojik ürünlerin sanayiye uygulanarak yeni teknolojiler geliştirilmesi ve biyoteknoloji alanında istihdam edilecek iş gücünün eğitilebilmesidir.