Misyon

Biyomühendislik alanında temel bilgilere sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen, araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinler arası iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilen ve etik değerlere sahip, dinamik, öncü ve yön verici olma ilkelerini benimsemiş biyomühendislerin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası arenada yetkin ve nitelikli biyomühendisler yetiştiren, bu alandaki yeniliklere katkıda bulunan ve öncülük eden, disiplinler arası iletişimi güçlü, dinamik ve etik değerlere saygılı bir bölüm olmaktır.