1. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

MAT101

Matematik I

ZORUNLU

4

0

4

7

Dr. Öğr. Üye. Ahmet Refah TORUN (Görevlendirme)

HIS101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ZORUNLU

2

0

NC

2

Akademik Personel

TUR101

Türk Dili I

ZORUNLU

2

0

NC

2

Akademik Personel

BIO103

Biyomühendisliğe Giriş

ZORUNLU

2

0

2

3

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO101

Biyomühendisler için Genel Biyoloji

ZORUNLU

3

2

4

4

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

CHM107

Genel Kimya 1

ZORUNLU

2

2

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

PHY109

Genel Fizik

ZORUNLU

4

0

4

7

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ

(Görevlendirme)

TOPLAM

19

4

17

30

 

 • 1. Yarıyılda0AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

 

2. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

MAT102

Matematik II

ZORUNLU

4

0

4

7

Dr. Öğr. Üye. Ahmet Refah TORUN (Görevlendirme)

HIS102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

ZORUNLU

2

0

NC

2

Akademik Personel

TUR102

Türk Dili II

ZORUNLU

2

0

NC

2

Akademik Personel

BIO112

Hücre Biyolojisi

ZORUNLU

2

3

3

5

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

CHM106

Organik Kimya

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. Zeynep İYİGÜNDOĞDU

CHM108

Genel Kimya II

ZORUNLU

2

0

2

4

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

ENG106

Mühendisler için Teknik İngilizce

ZORUNLU

2

0

2

3

Akademik Personel

BIO1XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

1

2

2

3

Akademik Personel

TOPLAM

18

5

16

30

 

 • 2. Yarıyılda en az [ 3 ] AKTS Alan seçmeli ders alınmalıdır.

2. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO124

Bilgisayar Programlamaya Giriş

SEÇMELİ

1

2

2

3

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

 

3. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO201

Termodinamik

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

MAT205

Diferansiyel Denklemler

ZORUNLU

3

0

3

6

Dr. Öğr. Üye. Ahmet Refah TORUN (Görevlendirme)

BIO231

Genetik

ZORUNLU

3

0

3

3

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO207

Biyomühendisler için Mikrobiyoloji

ZORUNLU

3

2

4

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO215

Stokiyometri

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. Ali Emrah ÇETİN

BIO229

Biyokimya I

ZORUNLU

3

3

5

5

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

GENXXX

Alan Dışı Seçmeli Ders

SEÇMELİ

2

0

2

3

Akademik Personel

TOPLAM

20

5

22

30

 

 • 3. Yarıyılda en az 3AKTS Alan dışı seçmeli ders alınmalıdır.

 

3. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

GENXXX

Alan Dışı Seçmeli Ders

SEÇMELİ

2

0

2

3

Akademik Personel

 

4. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO202

Genel Fizyoloji

ZORUNLU

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

BIO204

Akışkanlar Mekaniği

ZORUNLU

2

2

3

5

Akademik Personel

BIO206

Isı Transferi

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. Mustafa KILIÇ (Görevlendirme)

BIO218

Moleküler Biyoloji

ZORUNLU

2

3

3

5

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

BIO226

Biyokimya II

ZORUNLU

3

0

3

3

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO2XX/GENXXX

Alan/Alan Dışı Seçmeli Ders

SEÇMELİ

2

0

2

3

Akademik Personel

BIO2XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

TOPLAM

18

5

20

30

 

 • 4. Yarıyılda en az8AKTS (5 AKTS alan, 3 AKTS alan/alan dışı) seçmeli ders alınmalıdır.

 

4. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO228

Biyosensörler

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO230

Yapay Organ

SEÇMELİ

2

0

2

3

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO232

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp

SEÇMELİ

2

0

2

3

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

GENXXX

Alan Dışı Seçmeli Ders

SEÇMELİ

2

0

2

3

Akademik Personel

 

5. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO305

Kütle Transferi

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Seda CEYLAN

BIO301

İş Sağlığı ve Güvenliği I

ZORUNLU

2

0

2

2

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO303

Biyomühendislik Laboratuvarı I

ZORUNLU

0

4

2

4

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

BIO311

Biyoproses

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO309

Biyoistatistik

ZORUNLU

2

1

3

4

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

ENG303

Akademik İngilizce

ZORUNLU

2

0

2

2

Akademik Personel

BIO3XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

BIO3XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

TOPLAM

18

5

21

30

 

 • 5. yarıyılda en az10AKTS alan seçmeli ders alınmalıdır.

   

  5. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO363

Arkea Biyoteknolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO367

Biyokimyasal Regülasyon ve Sinyal İletimi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

BIO369

Bilimsel Araştırma Teknikleri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO371

Moleküler Biyolojide Modern Teknikler

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

BIO373

Sistem Biyolojisine Giriş

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

BIO375

Biyomühendisler için Gıda Mikrobiyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO333

Bilim Macerası

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

 

6. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO310

Biyomalzemeler

ZORUNLU

2

0

3

3

Dr. Öğr. Üye. Merve ÇAPKIN

BIO306

Biyomühendislik Laboratuvarı II

ZORUNLU

0

4

2

4

Yrd. Doç. Dr Rozelin AYDIN

BIO302

İş Sağlığı ve Güvenliği II

ZORUNLU

2

0

2

2

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO308

Proses Kontrol

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

BIO316

Biyoreaktörler

ZORUNLU

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üye. Cengiz AKKALE

BIO314

Ayırma ve Saflaştırma

ZORUNLU

3

0

3

3

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO3XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

BIO3XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

TOPLAM

19

4

22

30

 

 • 6. Yarıyılda en az 10AKTSalan seçmeli ders alınmalıdır.
 • 6. Yarıyıl sonunda 20 iş günü “BIO600 - Yaz Stajı” zorunlu olup, AKTS’si 0’dır.
 • Alan seçmeli veya alan dışı seçmeli dersten başarılı olan öğrenci aynı isimli dersi ikinci kez alamaz.

 

6. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO384

Biyoinformatiğe Giriş

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye.Esra GÖV

BIO386

Tıbbi Biyoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

BIO388

Hücre Kültürü

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

BIO364

Deniz Biyoteknolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO370

Tıbbi Genetik

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO390

Biyopolimerler

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO380

İlaç Taşınım Sistemleri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Zeynep İYİGÜNDOĞDU

BIO382

Enstrümental Analiz

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO392

Fermantasyon Teknolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

 

7. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO405

Genetik Mühendisliği

ZORUNLU

2

1

3

3

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO411

Proses Tasarımı

ZORUNLU

2

2

3

4

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

BIO413

Biyomühendislik Projesi I

ZORUNLU

0

2

1

4

Bölüm Öğretim Üyeleri

BIO415

İş Sağlığı ve Güvenliği I

ZORUNLU

2

0

2

2

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO4XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

BIO4XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

BIO4XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

3

0

3

5

Akademik Personel

BIO4XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

2

0

2

2

Akademik Personel

TOPLAM

17

5

20

30

 

 • 7. yarıyılda en az 17AKTS seçmeli ders alınmalıdır.
 • Alan seçmeli veya alan dışı seçmeli dersten başarılı olan öğrenci aynı isimli dersi ikinci kez alamaz.

 

7. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO481

Biyoteknoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO483

İmmünoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO485

Biyomühendislikte Etik

SEÇMELİ

2

0

2

2

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO425

Doku Mühendisliği

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Merve ÇAPKIN YURTSEVER

BIO467

Kanser Biyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

BIO469

Özel Hücre Kültürleri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO487

Genetik Kavramlar

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

BIO489

Hesapsal Biyoloji ve Ağ Tıbbı

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

BIO499

Yapay Organ Teknolojileri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO459

Biyomühendisliğin Kilometre Taşları

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO479

Kök Hücre Teknolojileri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Merve ÇAPKIN YURTSEVER

BIO491

Toksikoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO493

Moleküler Tıp

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO495

Sürdürülebilir Su Yönetimi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO497

Antimikrobiyal Malzemeler

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Zeynep İYİGÜNDOĞDU

 

8. YARIYIL DERS PLANI

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO416

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

ZORUNLU

0

7

4

19

Bölüm Öğretim Üyeleri

BIO418

İş Sağlığı ve Güvenliği II

ZORUNLU

2

0

2

2

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO4XX

Alan Seçmeli Ders

SEÇMELİ

0

3

2

9

Akademik Personel

TOPLAM

2

10

8

30

 

 • 8. yarıyılda9AKTS alan seçmeli ders alınmalıdır.
 • Alan seçmeli veya alan dışı seçmeli dersten başarılı olan öğrenci aynı isimli dersi ikinci kez alamaz.

 

8. YARIYIL SEÇMELİ

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Öğretim Görevlisi

BIO464

Biyoteknoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO476

İmmünoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO450

Biyomühendislik Projesi II

SEÇMELİ

0

3

2

9

Bölüm Öğretim Üyeleri

BIO452

Doku Mühendisliği

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Merve ÇAPKIN YURTSEVER

BIO486

Kanser Biyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

BI0488

Özel Hücre Kültürleri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO490

Genetik Kavramlar

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ

BIO492

Hesapsal Biyoloji ve Ağ Tıbbı

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Esra GÖV

BIO498

Yapay Organ Teknolojileri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO448

Biyomühendisliğin Kilometre Taşları

SEÇMELİ

3

0

3

5

Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT

BIO494

Kök Hücre Teknolojileri

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Merve ÇAPKIN YURTSEVER

BIO496

Toksikoloji

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. H. İmge BAŞEĞMEZ

BIO470

Moleküler Tıp

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Dilek GÖKTÜRK

BIO474

Sürdürülebilir Su Yönetimi

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Rozelin AYDIN

BIO478

Antimikrobiyal Malzemeler

SEÇMELİ

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üye. Zeynep İYİGÜNDOĞDU

Toplam Kredi: 146 ; Toplam AKTS Kredisi :240

Alan seçmeli veya alan dışı seçmeli dersten başarılı olan öğrenci aynı isimli dersi ikinci kez alamaz.

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

GENXXX

Örgütsel İletişim

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Türkiye Turizm Coğrafyası

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Örgütsel Davranış

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Özel İlgi Turizmi

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

İş Etiği

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

İnsan Kaynakları

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Müzakere Becerileri

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Yönetim

ve Organizasyon

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Finansal Pazarlar ve Kurumlar

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Stratejik Yönetim

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

E-Ticaret

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Dünya Ekonomisi

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Uluslararası İşletme Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

İşletme

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Girişimcilik I

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Girişimcilik II

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Pazarlama İlkeleri

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Küresel Pazarlama

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Tüketici Davranışları

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

İktisada Giriş

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Sosyal Girişimcilik

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Marka Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Kültürel Miras ve Turizm Gelişimi

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Takım Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Liderlik ve Değişim

Seçmeli

2

0

2

3


GENXXX

Satış Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3


T = Teorik; P = Pratik;  K = Kredili, NC = Kredisiz     

Bölümü’nün Bologna Koordinatörü   Yrd. Doç. Dr. Dilek Göktürk