Araştırma Altyapısı

Laboratuarlarımız moleküler biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji, hücre kültürü, biyoproses ve biyoinformatik alanlarında oldukça gelişmiş teknik cihazlara sahiptir. 
Bölümümüzde biyolojik sistemleri ve ürünleri Adana’mız sanayisine yönelik olarak uygulamakta ve yeni teknolojiler geliştirerek biyoteknoloji alanında istihdam edilecek son derece nitelikli iş gücünü yetiştirmekteyiz. Ülkemizde, yöremizde biyoteknoloji ve sanayi alanında bölgesel kalkınma için gerekli araştırmaları yapmakta; sanayi kuruluşları ile ortak projeler üreterek, kamuoyunu aydınlatmakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu analizleri yapmaktayız. Bölümümüz yetkin ve nitelikli akademisyen kadrosu, en son teknoloji ile donatılmış cihazlara sahip bölüm laboratuvarımız ile kısa sürede ulusal ve global düzeyde en iyiler arasına girmeyi hedeflemektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı: 
Moleküler Biyoloji ve Genetik, modern tıbbın en hızlı büyüyen ve giderek daha önemli bir alanıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuarlarında DNA ve RNA izolasyonu ve analizi, mutasyon ve polimorfizm tespiti ve genotip endikasyonu kolayca yapılabilir. Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuarlarının tasarımı ve alan izolasyonu klinik düzeyde hizmet verilmesine izin vermektedir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayın:

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı.pdf

Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı: 
Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı Konuları arasında aseptik teknik, çeşitli kültür ortamlarının hazırlanması ve kullanımı, hücre sayımı ve seyreltilmesi, çeşitli hücre hatlarının kökeni ve kullanımı, kontaminasyon ve kalite kontrolü bulunur. Ayrıca, metabolizma, hücre yapısı ve fonksiyonu, büyüme faktörleri ve sinyal iletimi anketine genel bakış. Hücre Kültürü Laboratuvarı'nda, birçok kanser hücresi soyunda antikanser ilacı geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayın:

Hücre Kültürü Laboratuvarı.pdf


Mikrobiyoloji Laboratuvarı: 
Mikrobiyoloji, bakteri, virüs, archaea, mantar ve protozoa gibi mikroskobik organizmaların incelenmesidir. Bu disiplin, biyokimya, fizyoloji, hücre biyolojisi, ekoloji, evrim ve bu ajanlara ev sahibi tepkisi de dahil olmak üzere mikroorganizmaların klinik yönleri hakkında temel araştırmaları içerir. Bir mikrobiyoloji laboratuvarında temel amaçlar, mikroorganizmaları iki şekilde saptamak, kültürlemek ve izole etmek, izole etmek, mikroskop altında gözlemlemek ve / veya bu organizmaları kültürlemek ve büyütmektir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayın:

Mikrobiyoloji Lab.pdf

Biyoinformatik ve Moleküler Modelleme Laboratuvarı (BioMM): Biyoinformatik ve Moleküler Modelleme, biyoloji, bilgisayar bilimi, matematik ve istatistiği bir araya getiren disiplinlerarası araştırma alanlarıdır. Biyoinformatik alt dalımız, bütünleşik ve karşılaştırmalı yüksek boyutlu verilerin analizini, içeriğe özgü biyolojik ağın yeniden yapılandırılmasını ve moleküler hedeflerin gelişmiş istatistiksel yöntemler ve algoritmalar yoluyla belirlenmesini araştırmaktadır. Moleküler Modelleme alt dalı ise protein-protein etkileşimlerini, hedef ilaç tasarımını, katalizör-yüzey etkileşimlerini ve nanogözenekli malzemeleri ileri kuantum simülasyon metodları kullanarak araştırmaktadır. Araştırmalarımız iş istasyonlarımız ve ulusal yüksek başarımlı hesaplama merkezinin (TRUBA) kaynakları kullanılarak sürdürülmektedir.
Biyoproses ve Maya Laboratuvarı: 
Biyoproses Mühendisliği, istenen fiziksel veya kimyasal değişiklikleri etkilemek için tüm canlı hücreleri veya bunların bileşenlerini (örneğin, enzimler, kloroplastlar) kullanan işlem olarak tanımlanmaktadır. Biyoproses Mühendisliği, gıda, yem, ilaç, nutrasötikler, kimyasal maddeler ve polimerler ve biyolojik malzemelerden kağıt gibi ürünlerin üretimi için ekipman ve işlemlerin tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. 
Biyomühendislik Temel Laboratuvar: 
Temel laboratuvardaki deneyler, biyomühendislik öğrencilerine, biyomühendisliğin temelleri konusunda gerekli pratik beceri, bilgi ve anlayışı kazandırmak için tasarlanmıştır. Yapılan deneyler genel olarak moleküler biyoloji ve genetik, biyoproses ve biyomateryal mühendisliği için temel yöntemleri içerir. Örneğin, çözeltinin hazırlanması ve pH ölçümü, çözünürlük ölçümü, spektrofotometrik analizler vb. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayın:

Temel Laboratuvar.pdf