Proje No

Yürütücü

Proje Adı

Yıl

Proje Türü

Proje Bütçesi

MÜHDBF.BİYO.

2015-4

Dr. Öğr. Üye. Özgür Cem ERKİN

İleri Safha Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Önemli Prognostik Ve Prediktif Biyoişaretleyicilerin Belirlenmesi İçin Qpcr Şartlarının Optimizasyonu

2015

ABTÜ-BAP

10000 TL

TR62/14/DFD

Dr. Öğr. Üye Rozelin Aydın

Adana ili Seyhan İlçesindeki Su Depolarının Mevcut Durum Analizi ve Farkındalık Çalışması

2015

Çukurova Kalkınma Ajansı

46000 TL

MÜHDBF.BİYO.

2014-18

Dr. Öğr. Üye Rozelin AYDIN

Adana İlinin Seyhan İlçesindeki Farklı Su Depolarının Mikrobiyal Yüklerinin İncelenmesi

2014

ABTÜ-BAP

15000 TL

MÜHDBF.BİYO.

2014-5

Dr. Öğr. Üye Dilek GÖKTÜRK

Glioblastomada İnsan Sitomegalovirüs (Hcmv) Promotor Dna Bölgesinin Rolünün Araştırılması

2014

ABTÜ-BAP

15000 TL