Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÖKTÜRK (Başkan)
Arş .Gör. Yağmur ATAKAV (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV (Üye)

Bu komisyon lisans ders programı ve içeriklerinin hazırlanmasını ve koordinasyonunun sağlanmasını hedefler.
Bologna komisyon üyeleri görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Lisans programındaki ders içeriklerinin revizyonları, yeni ders tekliflerinin incelenmesi, bölüm AKTS ders yüklerinin ve içeriklerinin düzenlenmesi için koordinasyonun sağlanması ve takibi, 
b) Bölümde ders veren öğretim elemanlarına ders içeriği hazırlaması konusunda bilgilendirme yapılması, ders içeriklerinin toplanması ve kriterlere uygunluğunun kontrolü, 
c) Program çıktılarının, yenilenecek eğitim amaçlarının, mühendislik eğitimindeki gelişmeler, nitel değerlendirmeler ve öğrenci başarı notu ve eğitim olanakları hakkındaki görüşlerle birleştirerek güncellenmesi için Bölüm Yönetimi’ne talepte bulunulması,
d) Öğrenci şikâyetlerinin alınması ve değerlendirilmesi konularında çalışır.