Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAPKIN YURTSEVER (Başkan)
Arş .Gör. Seda CEYLAN (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz AKKALE (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İYİGÜNDOĞDU (Üye)

Bu komisyonun görev tanımı aşağıdaki gibidir:
a) Üniversitemizdeki diğer bölümler ile işbirliği içerisinde olarak mevcut ve açılabilecek çift anadal / yandal programlarının güncellenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,
b) Çift anadal / yandal yapacak öğrenciler için asgari ve beklenen şartları belirlemek, öğrenci başvurularının bu şartlara göre değerlendirilmesine olanak tanıyan ilkeleri ve esasları düzenlemek,
c) Bölüme gelen ve bir başka bölüme başvuran öğrencileri yönetmelikler çerçevesinde belirlenen çiftanadal ve yandal programının ilke ve esasları doğrultusunda bilgilendirmek,
d) Belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrenci başvurularını değerlendirmek ve neticelendirmek.