Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Zeynep ERGÜN (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Cem ERKİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAPKIN YURTSEVER (Üye)

Bu komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a)  Programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak,
b)  Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmek,
c)  Bölüm Laboratuvarlarının güncel teknoloji ile uyumlu ve rasyonel kullanımının sağlanmak,
d) Laboratuvarların her kademedeki eğitim-öğretim çalışmaları ile beraber döner sermaye, ARGE ve bilimsel araştırma amaçlı kullanılmasın sağlamak,
e)  Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların envanterini çıkartmak.
f)  Laboratuvarlarda acil durum, bilgilendirme, yönlendirme ve güvenlik bilgi formlarının güncelliğini kontrol ederek devamlılığını sağlamak,
g)  Laboratuvarların eğitim-öğretim, araştırma ve diğer amaçlarla (döner sermaye, bilirkişilik v.b.) kullanılma ilkelerini belirleyerek, yönergeler biçiminde, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer ilgililere duyurmak,
h)  Laboratuvarların gelişme planlamalarını yaparak, fiziksel altyapı ve donanım için finansman gereksinimini koordinasyon komisyonuna sunmak,
i)   Laboratuvarların akreditasyon süreçlerini araştırmak, bu konuda önerileri hazırlamak ve kurula sunmak,
j)   İş güvenliği ile ilgili tedbir almak ve gerekli çalışmalar yapmak,
k)  Laboratuvarlardaki alet ve cihazların çalışma talimatlarını hazırlamaktır.
l)   Bölüme alınan tüm kimyasalların listesinin güncellenmesini takip etmek,
m) Bölüm cihazlarından sorumlu firmaların iletişim bilgilerini tutmak ve gerektiğinde güncellemek,
n)  Laboratuvarların düzenli işleyişinin sağlanması için temizlik ve atık yönetimi ile ilgili konularda hizmet alımı ya da görevlendirmelerin gerçekleşmesini sağlamak,
o)  Bölümde oluşan kazaların kayıtlarını tutmak, kazalara neden olduğu düşünülen koşulların iyileştirilmesini sağlamak.