Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV (Başkan)
Arş. Gör. Yağmur ATAKAV
Doç. Dr.  Gözde BAYDEMİR PEŞİNT (Erasmus)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAPKIN YURTSEVEN (Mevlana)
Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV (Farabi)


Bu komisyonun görevi; öğrencinin ve öğretim üyesinin uluslararası ikili anlaşmalar ile Erasmus, Mevlana, Farabi ve benzeri programlar kapsamında anlaşmalı bir üniversitede veya kurumda ders almasını, araştırma/staj yapmasını sağlamaktır. 
Erasmus: Öğrencinin Erasmus ikili anlaşmaları yoluyla yurtdışında bir üniversitede eğitim görmesini, bir kurumda staj yapmasını ve personelin ders verme veya eğitim alma hareketliliğini gerçekleştirmesini hedefler.
Mevlana: Öğrencinin Mevlana ikili anlaşmaları yoluyla Erasmus programı dışındaki yurtdışında bir üniversitede veya yurtiçindeki Yükseköğretim kurumlarında eğitim görmesini ve personelin ders verme hareketliliğini gerçekleştirmesini hedefler.
Farabi: Öğrencinin Yükseköğretim kurumları arasında eğitim görmesini, personelin ders verme hareketliliğini gerçekleştirmesini hedefler.
Bölüm değişim programları koordinatörü görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Değişim programlarını ilgili bölümde tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite seçimlerinde yardımcı olur.
b) Rektörlük, fakülte değişim programları koordinatörü, Uluslararası İşbirliği Ofisi ve bölüm başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. 
c) Değişim programlarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilere ders seçimleri konusunda yardımcı olur.
d) Değişim programını tamamlayıp dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda yönlendirir. 
e) Değişim programları ile yurtdışından gelen öğrencilere ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.
f) Yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Akademik Kurulu’na sunar.