Dr. Öğr. Üyesi AKKALE (Başkan)
Arş. Gör. Seda CEYLAN (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZDAŞ (Üye)

Bu komisyonun amacı Biyomühendislik Bölümü internet sitesinin güncelliğini sağlamak ve bölümün tanıtımı için gerek üniversite gerekse bölüm düzeyinde faaliyetler yürütmektir. Bu amaçla komisyon aşağıdaki görevleri üstlenir:
a) İnternet sitesine önemli faaliyetlerin girişini yapmak,
b) Duyuruların güncelliğini kontrol etmek,
c) Üniversite düzeyinde yapılan okul tanıtımlarına bölüm katılımını organize etmek,
d) Bölüm düzeyinde, çeşitli liselerde tanıtım organizasyonları düzenlemek,
e) Bölüm tanıtım materyalini güncellemek,
f) Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile iletişimi sağlamak,
g) Bölüm içindeki kongre, kurs ve Biyomühendislik Günleri gibi etkinliklerin arşivlenmesini ve bölüm sitesinde yayınlanmasını sağlamak.