Dr. Öğr. Üyesi H. İmge OKTAY BAŞEĞMEZ (Başkan)
Öğr. Gör. Zeynep ERGÜN (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz AKKALE (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İYİGÜNDOĞDU (Üye)
Bu komisyon, Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün faaliyetleri doğrultusunda Biyomühendislik Bölümünde mevcut diğer komisyonlar ile koordineli bir şekilde çalışır. Komisyon görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Bölüm tarafından hazırlanarak saklanması gereken kalite kayıtlarını hazırlamak ve saklamak, 
b) İç değerlendirme raporlarına katkı sağlamak,
c) Kalite yönetim sistemi dökümanlarının güncellik takibini yapmak, 
d) Gerektiği takdirde iç ve dış tetkiklere hazırlıklı olunması ve kalite yönetim sistemi ile ilgili her türlü bilgilendirme toplantısına ve/veya eğitimine katılım sağlamak.