Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İYİGÜNDOĞDU (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Zeynep ERGÜN (Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz AKKALE (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi H. İmge OKTAY BAŞEĞMEZ (Üye)
Bu komisyonun görevleri aşağıdaki gibidir; 
a) Diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, 
b) Öz değerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, 
c) MÜDEK bölüm ziyaretini organize etmek, 
d) Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmek.