UME Öğrencilerimizin Dikkat Etmesi Gerekenler: 


 UME öğrencileri firmaların çalışma saatlerine ve günlerine uymak zorundadır.

 UME öğrencilerinin yarıyıl geçme notu firma ve danışman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. 

 UME öğrencileri firmaların servis güzergahlarına uymak zorundadır.

 Firma değiştirme zorunlu haller dışında (bkz. UME Yönergesi) kesinlikle yapılmamaktadır. 

 UME öğrencileri, firmaların belirlediği görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 Devam zorunluluğu iş günü üzerinden % 90’dır.