Araştırma Grupları


Dr. Öğr. Üye. Cengiz Akkale

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğitimlerini Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansta bitkilerde moleküler tekniklerin uygulanması ile soy ağacı oluşturulması ve çeşitli hastalıklara dayanıklı çeşitlerde moleküler markör tespit edilmesi konularında çalıştı. Doktora çalışmasında alan değişikliği yaparak Pichia pastoris mayasında rekombinant protein üretimi konusuna yöneldi. Bu kapsamda 2015 yılında doktora tez çalışmasının bir kısmını Cornell Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Doktor unvanını aldıktan sonra TÜBİTAK BİDEB 2219 bursu kazanarak yine Cornell Üniversitesi’nde bir yıl süre ile araştırma desteği kazandı. Bu çalışmalar sırasında Escherichia coli’de sıtma aşısı adayı üzerine araştırmalar yaparken, balık dendirtik hücrelerinin tespiti üzerine devam eden projeye katkıda bulundu.

Dr. Akkale şu anda bölümümüzde bu çalışmalarını ilerletmektedir. Daha fazla bilgi için Dr. Akkale'nin web sayfasını ziyaret edin.


Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN


Aydın, 2003 yılında Çukurova Üniversitesi'nden lisans derecesini aldı. Hollanda'da Hücre Biyolojisi ve İmmünoloji ve Su Ürünleri ve Su Ürünleri Gruplarında iki dönem Socrates-Erasmus hibesi aldı. “Soya küspesine dayalı bir diyetle beslenen Atlantik somonu (Salmo salar L.) 'da distal bağırsak geçirgenliğinin ve endositoz sürecinin değiştirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezini 2006 yılında savundu. Mart 2007’den itibaren Wageningen Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda Prof.dr.ir. A.J.M Stams and Prof.dr. Hauke Smidt gözetiminde doktorasına devam etti. 2011 yılında, Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda "Toprakta Dallanmış Bakteriler Üreten Gliserin Tetraeter Membran Lipid Üreten Dalgalı Gliserin Dialkyl Gliserin Tetraether Membran Lipid Araştırması" üzerine doktora derecesini aldı. Aynı araştırma grubunda kirli toprak ve yeraltı suyu sistemlerinin biyolojik olarak iyileştirilmesi üzerine Doktora Sonrası Araştırmacı olarak 17 ay çalıştı. 
2013 yılında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne yardımcı doçent olarak geçti. Mart 2013 - Ekim 2017 arasında Biyomühendislik bölüm başkanlığına atandı. Ayrıca, Nanoteknoloji ve Mühendislik Bilimi Yüksek Lisans Programının kurulmasında aktif rol aldı. 2 yüksek lisans öğrencisini denetledi. Araştırma grupları 3 yüksek lisans öğrencisi ve 1 doktora öğrencisidir. Halen, grubu Anavarza antik kentinde taş malzemenin biyolojik olarak parçalanması üzerine çalışmaktadır.

Uzmanlık: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Biyolojik bozulma, Bakteri, Biyoçeşitlilik, Toprak biyolojisi, Anaerobik arıtma, Moleküler ekoloji, Mikrobiyal fizyoloji, Su mikrobiyolojisi, İçme suyu kalitesi, Su filtrasyon sistemleri, Halk sağlığı, Ekoloji, Toprak ekolojisi, Jeomikrobiyoloji, Mağara mikrobiyolojisi, Membran lipidleri , Tarihsel anıtlar, çevresel mikrobiyoloji ve Kentsel çevre çalışmaları.

Daha fazla bilgi için Dr. Aydın'ın web sayfasını ziyaret edin.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice İmge OKTAY BAŞEĞMEZ


H. Imge Oktay Başeğmez, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde 2000 yılında tamamladı. Gıda patojenlerinin tespiti ve toksijenik mantarların moleküler tanımlanması ve mikotoksin üretiminde çevresel faktörlerin değerlendirilmesi konularında Dilek Heperkan nezaretinde İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde sırasıyla 2005 ve 2010 yıllarında yüksek lisans ve doktora tezi yaptı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne yardımcı doçent olarak katılmadan önce, 2009-2017 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak çalıştı. Mikotoksin ve HPLC laboratuvarlarından sorumlu araştırmacı olarak görev yaptı ve mikotoksinler, katkı maddeleri, biyoaktif bileşikler vb. için analitik yöntemlerin geliştirilmesi, ana Aspergillus türlerinin dekontaminasyon uygulamalarının ve toksijenik ve genetik karakterizasyonunun geliştirilmesi ve bir araştırma ekibinin bir parçası olarak mikotoksinlerin risk değerlendirmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerine katıldı. 2010 yılında Dr. Oktay Başegmez, CNR-ISPA'da (Bari / İtalya) AB Projesinden 3 ay staj yaptı (Mycored-Grant sözleşmesi no: 222690-2) Dr. Antonio Logrieco gözetiminde 'Fumonisin B2 üretimi ve Aspergillus niger agregasında fumonisin biyosentetik gen ortologlarının varlığı' başlıklı bir araştırma yürüttü. Ayrıca 2014 yılında Kaunas Teknoloji Üniversitesi'nde (Kaunas / Litvanya) bir FP7 Projesi'nden (NutraHealth-Grant sözleşmesi no: 316012) 6 ay staj yaptı Prof. Rimantas Venskutonis gözetiminde “Frenk üzümü presinin biyolojik olarak yüksek değerli fonksiyonel bileşenlere biyolojik tanzimi” konulu bir araştırma yaptı.

Araştırma faaliyetleri gıda toksikolojisi, mikotoksinler, gıda katkı maddeleri ve kirletici maddeler, kromatografik yöntemler, moleküler teşhis mantarları, toksijenik maddelerin risk değerlendirmesi ve biyoaktif bileşiklerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması, yöntem validasyonu ve belirsizliğin ölçülmesi konularında deneyim sahibidir.

Daha fazla bilgi için Dr. Oktay Başeğmez'in web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GÜRDAL DURĞUN


Dr. Gürdal, lisans derecesini 2011 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Ardından 2 yıl boyunca bilim dalında yüksek lisans için Tubitak-Bideb Bursu ile ödüllendirildi. Seda Keskin gözetiminde Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümüne girdi ve yüksek lisans yaptı. Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) ve Molecular Dynamics (MD) simülasyonları kullanarak gaz adsorpsiyonu ve ayrılması için metal organik yapıların (MOF) moleküler modellemesi için çalıştı. 2013 yılında, Dr. Gürdal doktorasına İsviçre'deki Zürih Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Prof. Jürg Hutter ve Dr. Marcella Iannuzzi başkanlığında başladı. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT), Ab-initio Moleküler Dinamiği (AIMD) ve Metadynamics (MTD) ile Hidrojen üretimi için su azaltma katalizörlerinin modellenmesini çalıştı. Araştırmalarını UZH'nin Kimya ve Fizik Bölümlerinde deneysel ortaklarla ve UCH'nin LightChec (Light to Chemical Energy Conversion) Araştırma Ekibi ile yakın işbirliği içinde yürüttü. 2017 yılında doktora tezini savundu ve aynı araştırma grubunda 6 ay Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştı. Daha sonra Dr. Gürdal Türkiye'ye döndü ve SASA Polyester Şirketi'nde Proses Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Akademi'den farklı bir ortam olarak, bilgisini SASA'daki özel polimerlerin pratik mühendislik çözümleri ve kalite kontrol araştırmalarını birleştirmeyle genişletti. Ayrıca SASA Ar-Ge Departmanının kurulması için proje tekliflerinin yazılmasına da katkıda bulundu. 2018 yılında Yardımcı Doçent olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne geçti.

Daha fazla bilgi için Dr.Gürdal'ın web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Özgür Cem ERKİN

Dr. Erkin, lisans derecesini 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nden aldı. Daha sonra aynı bölümde 1999 yılında Prof. Dr. Sertac Onde'nin danışmanlığında yüksek lisans tezini tamamladı. Tezinin başlığı “İn vitro ayçiçeğinin büyümesi ve gelişimi” idi. Çalışmaları, bir tüp içinde ayçiçeği bitkilerinin büyümesi için gereken doku kültürü parametrelerinin optimize edilmesini içeriyordu. Aynı yıl araştırma öğrencileri için Japon Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) bursu ile ödüllendirildi. 2003 yılında Japonya'nın Hiroşima Üniversitesi, Fen Fakültesi'nde, . Hiromichi Morikawa’nın denetimnde odunsu bitki türleriyle azot dioksit asimilasyonunun geliştirilmesi için 'Raphiolepis umbellata L.' de rejenerasyon ve transformasyon sistemlerinin geliştirilmesi başlıklı doktora tezini tamamladı. 2004-2007 yılları arasında. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. 2007 yılında, Seul, Güney Kore, Seul Ulusal Üniversitesi, Moleküler Patoloji Laboratuvarı, Eczacılık Fakültesi, Doktora Sonrası Araştırmacı olarak kanser biyolojisi alanında araştırmalarına başladı. 2012'ye kadar bu laboratuvarda kaldığı süre boyunca, kanser araştırmalarında biyoinformatik yaklaşımların yanı sıra çeşitli moleküler laboratuvar tekniklerini çalıştı. Ardından, kişiselleştirilmiş ilaca karşı kanser ilaç direncinde farmakogenomik yaklaşımları incelemek için araştırma profesörü olarak Inje Üniversitesi, Busan, Güney Kore, Farmakogenomik Laboratuvarı'na geçti. Ağustos 2013’ten bu yana Dr. Erkin, Adana Alparslan Türkes Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Araştırma alanı, kanser hücresi sinyalizasyonu, kanserlerde ilaç direnç mekanizmaları ve kanserlerde ilaç direncine alternatif çözümler de dahil olmak üzere kanserin moleküler biyolojisidir.

Daha fazla bilgi için Dr. Erkin'in web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÖKTÜRK


Dr. Göktürk lisans derecesini 2004 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde aldı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne katıldı. Yüksek lisans derecesini 2007 yılında Doç.Dr Zeynep Yüce nezaretinde aldı. Yüksek lisansda TAF7 proteininin programlanmış hücre ölümündeki rolünü inceledi. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümünde Doç. Dr. Zeynep Yüce nezaretinde Programlanmış hücre ölümünde TAF7 - CIITA etkileşimi üzerine çalıştı. 2012 yılında doktora tezini savundu ve aynı bölümde Doç. Dr. Yüce ile birlikte 5 ay boyunca doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Daha sonra 2013 yılında Dr. Göktürk, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümünde Dr.Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Kanser biyobelirteç adayları, besin maddelerinin kemoterapötiklerle eşzamanlı etkileri üzerinde çalışıyor ve bunların yanında rekombinant protein üretimi ile ilgileniyor.

Daha fazla bilgi için Dr. Göktürk'ün web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV


Dr. Gov lisans derecesini 2010 yılında Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü'nden aldı. Ardından, , Türkiye'nin ilk özel kök hücre araştırma merkezi (KOGEM) olan Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Bölümüne katıldı ve Prof. Dr. Erdal Karaöz ve Halime Kenar nezaretinde yüksek lisans derecesini aldı. Doku mühendisliği, kök hücre kültürü ve biyomateryal üretimi üzerine çalıştı. Mezuniyet projesi “Hyaluronik asit / jelatin plazma jellerinde insan lipoaspirat kaynaklı kök hücrelerin yumuşak doku mühendisliği uygulamaları” dır. 2011-2012 yılları arasında Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Dr. Gov 2013 yılında Doç. Dr. Kazım Yalçın Arga gözetiminde Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde doktora programına ve Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Islak laboratuar çalışmalarından farklı olarak sistem biyolojisi, biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji alanlarında uzmanlaştı. "Yumurtalık kanserinde tanı, prognoz ve tedavi için yeni biyobelirteçleri tanımlamak için sistem biyolojisi yaklaşımları" konulu doktora derecesini aldı. Hastalıkların biyobelirteç tanımlanmasında bütünsel sistemler tıbbı perspektifiyle çalıştı.  2017 yılında Dr Öğretim Üyesi olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne geçti. Araştırma grupları 3 yüksek lisans öğrencisinden oluşmakta olup, şu anda grubu otoimmün hastalıklar ve kanser ağlarında Ağ tıbbı perspektifi üzerinde çalışmaktadır.


Daha fazla bilgi için Dr. Gov'un web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İYİGÜNDOĞDU

Dr. İyigündoğdu, lisans derecesini 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden YÖK bursuyla aldı. Ardından, Prof. Nurcan Baç ve Prof. Fikrettin Şahin gözetiminde Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde doktora programına devam etti. 2008-2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra 2010-2013 yılları arasında “Daha Az Deterjan ve Enerji Kullanarak Hijyenik Yıkama Yöntemleri Geliştirmek” başlıklı SANTEZ projesinde asistan olarak çalıştı. 2013 yılında doktora derecesini aldı. Mezuniyet projesi unvanı “İyon Değiştirilmiş Zeolitler Kullanarak Antimikrobiyal Yüzey Geliştirme”. 2013-2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştı. Çalışma konularının bir kısmı yeni antimikrobiyal malzemeler, antimikrobiyal formülasyonlar, yüzeylerin modifikasyonu, antimikrobiyal aktivite, zeolitler ve bor minerali geliştiriyor. 2016 yılında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne Dr. Öğretim Üyesi olarak katıldı. Bir yıl sonra, 2017 yılında aynı üniversitenin Biyomühendislik Bölümünde çalışmaya başladı.

Daha fazla bilgi için Dr. İyigündoğdu'nun web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZDAŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı)


Dr. Özdaş lisans derecesini 2003 yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nde birincilikle aldı. 2007 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Gülendam Bozdayı nezaretinde yüksek lisans eğitimine başladı. Bakteri, Mantarlar, Parazitler, Virüs Epidemiyolojisi, PCR, Gerçek Zamanlı PCR, Mikroskopi, Biyokimyasal Testler, Jel elektroforezi ve Temel Moleküler Teknikler alanlarında çalıştı. Tezine “Kolposkopiye Alınan ve Tanı Önemi Yapılan Hastada Gerçek Zamanlı PCR ile İnsan Papilloma Virüsü ve İnsan Papilloma Virüsü Tip 16'nın Teşhis Edilmesi” adı verildi. 5 yıl boyunca doktora çalışmaları için Tubitak-Bideb Bursu ile ödüllendirildi. 2009 yılında Dr. Özdaş, doktora çalışmalarına Fakülte Bilimleri Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı - Hacettepe Üniversitesi - Ankara - Türkiye Prof. Dr. Afife İzbırak nezaretinde başladı. Biyokimya, moleküler biyoloji, genetik, genom, Kanser Biyolojisi vb. Eğitimi aldı. Nazal polipli hastalarda "SCGB1C1 (Ligand-Binding Protein RYD5) geninde moleküler patolojilerin araştırılması" konulu doktora derecesini aldı. Dr. Öğretim Üyesi olarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne geçti.

Öncelikli ilgi alanı, normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşümüne, baş boyun kanserinin gelişmesine, düzensiz nükleer taşınım, miRNA'ya ve bazı enflamatuar hastalıklarda genetik varyasyonun değerlendirilmesine yol açan moleküler mekanizmaları tanımlamaktır. DNA-RNA-protein izolasyonu, siRNA uygulamaları, İmmün boyama, kaspaz aktivite deneyi, XTT, MTT ve hücre göçü testi, DNA dizileme analizi (Sanger), PCR, Gel Elektroforez, Hücre gibi çeşitli biyokimyasal ve moleküler teknikleri kullanıyor. Kültür, qRT-PCR, Western Blot, miRNA ifadesi.

Daha fazla bilgi için Dr. Özdaş'ın web sayfasını ziyaret edin.


Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gözde Baydemir Peşint, lisans derecesini 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya bölümünde tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Kimya bölümünde Prof. Dr. Adil Denizli'nin gözetiminde yüksek lisans eğitimine başladı ve 2006 yılında “Bilirubin Baskılı Polimerik Adsorbanların Hazırlanması” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Redox adında bir firmada satış ve teknik servis sorumlusu olarak çalıştı. 2007 yılının Ekim ayından itibaren aynı araştırma grubundaki doktora çalışmalarına Prof. Dr. Adil Denizli gözetiminde devam etti. 2010'da Elsevier / Journal of Chromatography A dergisinin 2008 - 2009 yıllarında En Çok Okunan Makaleler ile ödüllendirildi. “Heparin Etkili Polimerik Kriyojeller ile İnsan Kanından Heparin Kaldırma” başlıklı doktora tezini savundu ve 2013 yılında doktora derecesini aldı. İtalya'daki Floransa Üniversitesi'nde bir yıl boyunca kanser tanıma araştırmalarında elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi için Biosensor Laboratuarı'nda araştırmacı olarak çalıştı. Bu dönemde Hacettepe Üniversitesi Kimya bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2009-2014). Ardından Kimya Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak Aksaray Üniversitesi'ne girdi (2014-2016). 2016 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne doçent olarak katıldı ve bölüm başkan yardımcısı oldu. Halen Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Adana ATÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma alanları: Moleküler Baskılama Teknolojisi, Afinite Sensörleri, Polimer Teknolojisi, Biyokimya, Kromatografik Teknikler, Biyomalzemeler, Enzim Teknolojisi.

Daha fazla bilgi için Dr. Baydemir Peşint'in web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Benay TUNÇSOY

Dr. Benay Tunçsoy, Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde hayvan fizyolojisi, immünoloji ve toksikoloji okudu. Doktora mezuniyetinden önce, 2013 yılında 5 ay boyunca Portekiz Algarve Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde okudu. 2017 yılında Çukurova Üniversitesi'nden biyoloji doktora derecesini aldı. Araştırmaları, insektisitlerin ve nanomalzemelerin ve direnç mekanizmalarının fizyolojik ve toksikolojik etkileri ile ilgilidir. Mevcut araştırma konuları, titanyum dioksit, çinko oksit, alüminyum dioksit, bakır oksit ve karbon nanotüpler gibi metal oksit nanoparçacıklarını içerir. Ayrıca, Algarve Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi TH Chan Halk Sağlığı Okulu ile yürütülen projeleri var.

Daha fazla bilgi için Dr. Tunçsoy'un web sayfasını ziyaret edin.Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAPKIN YURTSEVER (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Çapkın Yurtsever, kök hücreler de dahil olmak üzere doku mühendisliği çalışmalarına büyük ilgi duyuyor. 2006'dan beri farklı tipte kök hücrelerin çoğalması ve farklılaşması üzerine çalıştı. Parkinson Hastalığında rejeneratif tıp yaklaşımları, kök hücrelerin dopaminerjik farklılaşması ve biyomalzemelerde hücre-yüzey etkileşimleri üzerine araştırma yapmayı planlıyor.

Lisans derecesini 2008 yılında Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü'nde birincilikle kazandı. Mezuniyet projesi “Mikro Taşıyıcılar Üzerine Sıçan Kemik İliği Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücreler (Cytodex 3), Biyoreaktörlerde Üretim ve Optimizasyon” ile ilgiliydi. 2008 yılında Prof. Dr. İsmet Deliloğlu-Gürhan gözetiminde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2 yıl Tübitak-Bideb Bursu kazandı. Yüksek Lisans tezinde “Electrospun PCL, PCL-Kolajen Nanofibröz Yüzeylerde Sinir Hücrelerinde Fare Kemik İliği ve Adipoz Doku Türetilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin Farklılaşması” nı bitirdi ve 2010 yılında mezun oldu. Bu arada, Ruhr Üniversitesi'nde üç ay boyunca Hücre Morfolojisi ve Moleküler Nörobiyoloji Bölümünde ERASMUS değişim öğrencisi olarak indüklenmiş pluripotent kök hücreler üzerinde çalıştı. Ankara'ya gitti ve doktora eğitimine 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu gözetiminde başladı. 5 yıl boyunca Tübitak-Bideb Bursu ile doktora yaptı. Tezi, “Parkinson Hastalığının Tedavisinde Bir Nöral Farklılaştırılmış Diş Hamuru Kök Hücre Enjekte Edilebilir Polimer Jeli Modeli: İn-Vitro Çalışmaları” hakkındaydı. 2011 yılında Biyomühendislik Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2016 yılında doktora tezini tamamladı, ayrıca tezinden farklı bazı çalışmalara katkıda bulundu. Doktora tezini savunduktan sonra, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümüne Dr. Öğretim Üyesi olarak katıldı.

Daha fazla bilgi için Dr. Çapkın Yurtsever'in web sayfasını ziyaret edin.Dr. Zeynep ERGÜN


Zeynep Ergün, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda botanik, bitki doku kültürü ve biyodizel çalıştı. 2016 yılında aynı üniversitede biyoteknoloji alanında doktora derecesini aldı. Araştırmaları, bitki doku kültürü yöntemleri, süs bitkilerinde mikro yayılım, hücre süspansiyon kültürü yöntemleri ile enerji bitkilerinden biyodizel elde etmekle ilgileniyor. Mevcut araştırma konuları arasında kallus
ve hücre süspansiyon kültürü, yağ asitleri ve mikro yayılım bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için Dr. Ergün'ün web sayfasını ziyaret edin.