Staj başvurusu sırasında takip edilecek adımlar ve gerekli formlar:

1. Staj yapılacak kuruluş/iş yerinden staja kabul edildiğinizi belirten bir belge alınır. 

2. Staj Başvuru formu staj yapılacak kuruluş/iş yeri tarafından gerekli yerler imzalı/ mühürlü onaylatılarak bölüm staj komisyonuna iletilir. Başvuru formu için tıklayınız.


3. Bölüm Staj komisyonu tarafından onaylanan başvuru formu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine teslim edilir.NOT:
Resmi işlemlere başlamadan önce staj yapılacak kuruluş ve içerik ile ilgili Bölüm staj komisyonundan onay alınması gereklidir. Başvuru formu ve staja kabul yazısı belirtilen tarihe kadar staj komisyonuna teslim edilmelidir.