1. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
MAT101 Matematik I ZORUNLU 4 0 4 7 Yrd. Doç. Dr. İsmail Sağlam
HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 NC 2 Okutman Kadir Kaplan
TUR101 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 NC 2 Okutman Ömer Yalçın
BIO101 Biyomühendisler için Genel Biyoloji ZORUNLU 3 2 4 4 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO103 Biyomühendisliğe Giriş ZORUNLU 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr.Dilek GÖKTÜRK
CHM105 Genel Kimya ZORUNLU 2 2 3 5 Yrd. Doç. Dr.Merve Çapkın Yurtsever
PHY 105 Fizik 1 ZORUNLU 4 0 4 7 Doç. Dr. Mustafa  GÜNEŞ
TOPLAM 19 4 17 30

· 1.Yarıyılda AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

2. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
MAT102 Matematik II ZORUNLU 4 0 4 7 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
HIS 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 NC 2 Okutman Kadir KAPLAN
TUR 102 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 NC 2 Okutman Ömer YALÇIN
BIO102 Hücre Biyolojisi ZORUNLU 2 2 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
CHM106 Organik Kimya ZORUNLU 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
PHY106 Fizik II ZORUNLU 4 0 4 7 Doç. Dr. Salih YILMAZ
BIO124 Bilgisayar Programlamaya Giriş SEÇMELİ 1 2 2 3 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
TOPLAM 18 4 16 30

· 2. Yarıyılda AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

3. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO201 Termodinamik ZORUNLU 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZDİL 
MAT 205 Diferansiyel Denklemler ZORUNLU 3 0 3 6 Yrd. Doç. Dr. Kerimcan ÇELEBİ
BIO203 Genetik ZORUNLU 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO205 Stokiyometri ZORUNLU 2 0 2 4 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO207 Biyomühendisler için Mikrobiyoloji ZORUNLU 3 2 4 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO209 Biyokimya ZORUNLU 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZDAŞ
GENXXX Alan Dışı Seçmeli Ders ALAN DIŞI SEÇMELİ 2 0 2 3
TOPLAM 18 2 19 30

· 3. Yarıyılda  AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

4. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO202 Genel Fizyoloji ZORUNLU 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZDAŞ
BIO204 Akışkanlar Mekaniği ZORUNLU 2 2 37 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO206 Isı Transferi ZORUNLU 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇ
BIO208 Moleküler Biyoloji ZORUNLU 2 2 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO212 Biyomalzemeler ZORUNLU 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO228 Biyosensörler SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
GENXXX Alan Dışı Seçmeli Ders ALAN DIŞI SEÇMELİ 2 0 2 3
TOPLAM 17 4 19 30

· 4. yarıyılda  8  AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

5. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO301 Biyoproses ZORUNLU 2 2 3 6 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO303 Biyoreaktörler ZORUNLU 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO305 Kütle Transferi ZORUNLU 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Tural TUNAY
BIO307 Biyomühendislik Laboratuvarı I ZORUNLU 0 4 2 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO361 Enerji Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO363 Arkea Biyoteknolojisi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO365 Biyoremediasyona Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO367 Biyokimyasal Regülasyon ve Sinyal İletimi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO369 Epigenetik SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
TOPLAM 14 6 17 30

· 5. yarıyılda    10  AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

6. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO302 Ayırma ve Saflaştırma ZORUNLU 2 1 3 4 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO304 Hücre Kültürü ZORUNLU 2 2 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO306 Biyomühendislik Laboratuvarı II ZORUNLU 0 4 2 4 Yrd. Doç. Dr Sema ŞİRİN
BIO308 Proses Kontrol ZORUNLU 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO312 Biyoinformatiğe Giriş ZORUNLU 2 0 2 3
BIO376 Biyopolimerler SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO362 Çevre Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO364 Deniz Biyoteknolojisi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO368 İmmünoloji SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO370 Tıbbi Genetik SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO372 Mikrobiyal Viral Genetik SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO374 Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
TOPLAM 15 7 19 30

·6. Yarıyılda    10  AKTS  seçmeli ders alınmalıdır. ·
·6.yarıyıl sonunda 20 iş günü “BIO 600 - Yaz Stajı ” zorunlu olup, AKTS’si 0’dır.

7. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO401 Genetik Mühendisliği ZORUNLU 2 2 3 4 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO403 Proses Tasarımı ZORUNLU 2 2 3 5 Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKÇEN
BIO409 Biyomühendislik Projesi I ZORUNLU 0 2 1 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO407 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 ZORUNLU 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr.  Dilek GÖKTÜRK
BIO425 Doku Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO471 Biyolojik Arıtıma Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO473 Permakültür SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO465 Biyokütle ve Biyoyakıt Teknolojisine Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO467 Kanser Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO469 Özel Hücre Kültürleri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
GENXXX Alan Dışı Seçmeli Ders ALAN DIŞI SEÇMELİ 2 0 2 3
TOPLAM 14 6 17 30

· 7. yarıyılda    13 AKTS seçmeli ders alınmalıdır

8. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO402 Biyoteknoloji ZORUNLU 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO414 Biyomühendislik Projesi II ZORUNLU 0 3 2 6
BIO410 İş Sağlığı ve Güvenliği  II ZORUNLU 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO412 Biyomühendislikte Etik ZORUNLU 1 0 1 3 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO474 Sürdürülebilir Su Yönetimi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO476 Mikrobiyal Fizyoloji SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO466 Mikrobiyal Ekoloji SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO468 Nanoteknolojiye Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO470 Moleküler Tıp SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO472 Sterilizasyon Teknikleri ve Kontrol Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
GENXXX Alan Dışı Seçmeli Ders ALAN DIŞI SEÇMELİ 2 0 2 3
TOPLAM 14 3 16 30

· 8. yarıyılda    13  AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

Toplam Kredi: 140
Toplam AKTS Kredisi :240

ALAN SEÇİMLİK DERSLERİ
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Öğretim Görevlisi
BIO124 Bilgisayar Programlamaya Giriş SEÇMELİ 1 2 2 3 Yrd. Doç.. Dr. Rozelin AYDIN
BIO228 Biyosensörler SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO361 Enerji Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO363 Arkea Biyoteknolojisi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO365 Biyoremediasyona Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO367 Biyokimyasal Regülasyon ve Sinyal İletimi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO369 Epigenetik SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO376 Biyopolimerler SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO362 Çevre Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Sema ŞİRİN
BIO364 Deniz Biyoteknolojisi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO368 İmmünoloji SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO370 Tıbbi Genetik SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO372 Mikrobiyal Viral Genetik SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO374 Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO425 Doku Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO471 Biyolojik Arıtıma Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO473 Permakültür SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO465 Biyokütle ve Biyoyakıt Teknolojisine Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO467 Kanser Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO469 Özel Hücre Kültürleri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO474 Sürdürülebilir Su Yönetimi SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO476 Mikrobiyal Fizyoloji SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO466 Mikrobiyal Ekoloji SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Rozelin AYDIN
BIO468 Nanoteknolojiye Giriş SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem ERKİN
BIO470 Moleküler Tıp SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
BIO472 Sterilizasyon Teknikleri ve Kontrol Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK
TOPLAM 76 2 77 128  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli T U K AKTS Dersi Veren Öğretim Elemanı
GENxxx Örgütsel İletişim Seçmeli 2 0 2 3
GENxxx Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 2 3
GENxxx Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Özel İlgi Turizmi Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx İş Etiği Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx İnsan Kaynakları Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Müzakere Becerileri Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Finansal Pazarlar ve Kurumlar Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx E-Ticaret Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Dünya Ekonomisi Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Uluslararası İşletme Yönetimi Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx İşletme Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Girişimcilik  I Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Girişimcilik II Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Pazarlama İlkeleri Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Küresel Pazarlama Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Tüketici Davranışları Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx İktisada Giriş Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Sosyal Girişimcilik Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Marka Yönetimi Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Kültürel Miras ve Turizm Gelişimi Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Takım Yönetimi Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Liderlik ve Değişim Seçmeli 2 0 2 3  
GENxxx Satış Yönetimi Seçmeli 2 0 2 3