Doç. Dr. Gözde BAYDEMİR PEŞİNT
Bölüm Başkanı
 
 
 
Dr. Öğr. Üye. Hatice İmge OKTAY BAŞEĞMEZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
  Dr. Öğr. Üye. Sibel ÖZDAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı